Isiklik Jeesus

Isiklik Jeesus

Küllap oled kuulnud raadiokanalitest juba aastakümnetevanust laulu, kus ingliskeelsed sõnad – personal Jesus – ikka ja jälle korduvad. Kristlasena jääd sellist lugu kuulama ja püüad ka ülejäänud sõnadest aru saada. Laulukirjutaja mõte, et me saame olla teisele isiklikuks ja käegakatsutavaks Jeesuseks, pole üldse jumalavallatu. Piiblis võrreldakse kogudust Jeesuse ihuga, kelle liikmetena iga usklik elab välja Tema loomust ja eesmärke.

Isiklikuks nimetame me sageli tarbeesemeid, mida me kasutame nagu tahame. Jeesus ei ole isiklik selles mõttes. Jeesuse-aja inimesed nägid imetegusid, mida Ta tegi, ja pidid tunnistama: „Tõesti, sina oled Jumala Poeg!” Mt 14:33 Jumal on loonud meid ja mõjutab meid. See, et looja ja loodu vahel on side, kõlab päris loomulikult.

Suhe võib olla isiklik. Telestaari tundmine ja armastamine on ühepoolne ja mitteisiklik suhe. Abielusuhe on isiklik. Nii meest kui naist isiklikult puudutav. Vastastikku ennast andev. Uue Testamendi lugudes üllatas Jeesus inimesi, kes ei uskunud ega lootnud, et Jumalal nendega asja võiks olla. Aga oli. Ja üldjoontes olid need meeldivad kohtumised.

Tõepoolest on usk isiklik asi. Kuid selle sisuks pole suhtumine ühte või teise religiooni, vaid isiklik suhe Jumalaga, mis mõjutab inimese kõiki eluvaldkondi. Jõulusündmuste taustal astub Jumal oma Poja Jeesuse kaudu inimeste elu keskele. Jõululood kõnetavad, sest Jumal puudutab neis lihtsate inimeste elusid. Nad kogevad, et on osa suuremast jumalikust plaanist. Seegi pole juhus, et sina kuulsid Temast ja hakkasid mõtlema Temast ning soovid kohtuda Temaga. See on Jeesus – personal Jesus – kes sinule mõtleb, su ellu räägib ning sind Jumalaga kokku viia soovib.

Pastor Erki Tamm

Comments are closed.