Pühade kroon

Pühade kroon

Norrakad on hiljutise õnneuuringu järgi maailma õnnelikumad inimesed, sest inimesed tunnevad end kindlalt. Poliitiliselt ebastabiilses maailmas on see suur privileeg. Hiljuti kuulsin raadiosaadet aastaid Eestis elanud jaapanlasest, kes tunneb end siin õnneliku ja kindlana, sest päris kodumaa on vulkaaniline ja maavärinaid on sageli.

Üks õnne komponente on päris kindlasti kindlustunne. Matteuse evangeeliumis räägitakse, et selline mees on arukas, „kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.“ (7:24-25) Juba varasemates prohveteeringutes nähti selle kaljuna Messiat, kes on paljudele küll „komistuskiviks” ja „pahanduskaljuks” (Js 8:14), ometi on just Jeesuse isik saanud elu „nurgakiviks“ (1Ptr 2:7). Inimese teeks elust Ellu.

Vaimse toetuspunkti otsimine füüsiliselt muutlikus maailmas on üldinimlik ja seda on tehtud läbi inimajaloo. Surma fataalsele seadusele on pidanud alla vanduma lihtsurelikega koos ka suured õpetajad ja teenäitajad, sest nad on inimesed. Sellepärast rõõmustabki Paulus, kui on mõistnud Jeesuse Kristusega toimunut: „Surm on neelatud võidusse! Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?”Aga surma astel on patt, ent patu vägi on Seadus. Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!“ 1Kr 15:54-57 Muideks, sellest sai inspireeritud ka üks Johnny Cash’i viimase plaadi lugusid.

Just sellepärast tõuseb Ülestõusmise püha kõigi kristlike pühade kohale nagu kroon, mis pannakse patuste inimeste eest risti löödud, kuid Jumala Pojana surnust üles tõusnud Kristusele pähe. Jeesus ise ütleb: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.“ Jh 11:25

Just sellepärast on Jeesuse isik unikaalne ning temasse uskumise kaudu juhtub meiegagi ülestõusmise ime: „Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega.“ 1Kr 15:53

Erki Tamm, pastor

Comments are closed.