Aeg on otsida Issandat (Ho 10:12) 

Aeg on otsida Issandat (Ho 10:12) 

Nii Vanas kui ka Uues Testamendis kutsutakse üles otsima Jumalat. „Jumal vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat.“ (Ps 53:3) Jeesus ütleb: „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Mt 6:33) ning „paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ (Mt 7:7)

Miks on vaja otsida Jumalat? Piibel vastab sellele küsimusele väga selgelt. Prohvet Hoosia ütleb: „Aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust!“ (10:12) Sama öeldakse Õpetussõnade raamatus: „Kurjad inimesed ei mõista, mis on õige, aga kes Issandat otsivad, mõistavad täiesti.“ (Õp 28:5)

Juuda kuninga Ussija kohta öeldakse (2Aj 26:5) „niikaua kui ta otsis Issandat, andis Jumal temale edu.“ Ennenimetatud kirjakohas (Mt 6:33) ütles Jeesus sedasama.

Taavet toob välja palju põhjuseid, miks ta otsib Issandat. „Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett.“ (Ps 63:2) „Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind; ja kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati: „Suur on Jumal!” (Ps 70:5) „Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest.“ Ps 34:5

Heebrea kirjas öelakse, et Jumal „annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Hb 11:6) Prohvet Jeremija väljendab sama: „Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib.“ (Nl 3:25)

Jumal ilmutas end Saalomonile, öeldes: „Kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.“ (2Aj 7:14)

Prohvet Aamos läheb veelgi kaugemale, öeldes: „Otsige Issandat, et te jääksite elama.“ (Am 5:6)

Kuid Jumala otsimise tulemuseks pole vaid Jumala annid, vaid Jumala enda ligiolu kogemine. „Ta läks välja Aasale vastu ja ütles temale: „Issand on teiega, kui teie olete temaga, ja kui te otsite teda.“ (2Aj 15:2) Prohvet Jeremija kaudu Jumal tõotab: „Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.“ (Jr 29:13)

Jumal on selle sõna mu südamesse pannud. Igatsuse Tema järele. Otsida kirglikult Jumalat. Näha sündimas seda, mida Jumal on otsijatele tõotanud. Algkoguduse plahvatusliku kasvu kütus oli päästetute igatsuses Jumala Isa au ilmsikssaamise järele. Ülestõusnud Jeesuse tunnistajad lõid osadust (Ap 2:42), kus jagati armastust, otsiti Jumalat Tema sõnas, saadi väge palves. Meiegi koguduses oleme näinud, kuidas just Alfas ja TT-s, noorterühmas ja kodugruppides, on Jumal sünnitanud uut elu ning päästetud on saanud innustatud. Kui siis pühapäeval kõik kokku saadakse, on mida jagada.

Selleks sügiseks otsin rühmajuhte, et koos alustada – nimetagem neid – JOrühmadega (Jumala otsimise rühm või ka JOOrühm-„Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde! Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal.“ Js55:1,6) Kui sa tunned sama igatsust, siis anna mulle teada.

„Ja nad võtsid endile kohustuse, et nad otsivad Issandat…kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest…Ja nad otsisid teda tõesti hea meelega ning leidsid ta.“ (2Aj 15:12,15)

Erki Tamm, pastor

Comments are closed.