Koguduse loomine

Koguduse loomine

“Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel,” (Mt 18:20) ütles Jeesus. Selle tõotuse alusel, Jeesuse pärast kokkutulnud inimesi, Püha Vaimu läbi Jumala reaalsusesse kaasates, sünnibki kogudus. See eristab seda kooslust ja kogunemist kõigist teistest. Nii saab koguduse kokkusaamiseks ka kodugrupp või noortekas. Jumala kohalolu tõttu sünnivad koguduse keskel imed.

Mida teeb kogudus?
Mk evangeeliumi lõpus (16. pt) öeldakse, et Jeesus jättis oma järgijatele ehk kogudusele
ülesande ja andis meelevalla: “Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage
evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu,
mõistetakse hukka. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad
välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui
nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale,
saavad terveks.” Apostlite tegude alguses öeldakse, et nemad, st kogudus, “püsis
apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes”; (Ap 2:42)
See tähendab, et koguduse tegevust ei tule näha mitte pühapäeva ja kirikukeskselt, vaid talle
antud ülesande elluviimise põhjal.

Miks kohtub kogudus?
Koguduse kokkusaamise (jumalateenistus) eesmärk pole ohvrite toomine nagu Vana
Testamendi ajal. Koguduse kokkusaamine on pigem Jumala tegutsemisest tunnistuse
andmine. See on kinnituseks Jumala reaalsusest, kui kuuleme üleloomulikest elumuutustest ja
ootamatustest lahendustest. See sünnitab koguduse ülistuse ehk Jumala tänamise. Nagu need
72 jüngrit, kes rõõmustasid, et nende kaudu Jumala vägi toimib (Lk 10:17jj).
Koguduste väiksematel ja suurematel kokkusaamistel Jeesuse järgijad õpivad üksteise
kogemustest ja Jumala sõnast, mille kaudu Jumala tahe tuleb esile (2Tm 3:16-17).
Koguduse kokkusaamisel avaldub Jumala üleloomulik kohalolu koos palvetamises,
prohveteerimises, ilmutuste jagamises jm.(1Kr 14:26) Kalju koguduse kokkusaamise vahvaks
osaks on ka koos söömine ehk kirikukohv.

Mille eest vastutab koguduseliige?
Piibel ütleb, et selle kõige eesmärk on koguduse ülesehitamine, et „pühi inimesi valmistada
abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja
tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks
enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga
eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti sellesisse,
kes on pea – Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist
toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne.“ Ef 4:11jj
Lõppeks aitavad koguduse kokkusaamised igaühel kanda isiklikku elu vastutust ning saada
paremateks Jeesuse tunnistajateks.

Soovin meile kõigile värskendavaid koguduse kokkusaamisi kodugruppides ja kirikus ning
julgust muuta vorme, et Jumala parimad eesmärgid võiksid teoks saada.

Erki Tamm, pastor

Comments are closed.