Kingime eesti inimestele armastust

Kingime eesti inimestele armastust

„Armastame inimesi!“ on meie liidu käesoleva aasta juhtmõte. See võiks olla meie kink Eesti riigi 100. aastal – anname endast parima, et meie kaasmaalased kogeksid, et Jumal armastab selle maa inimesi!

Jeesuse käest küsis üks käsutundja, milline käsk on Seaduses suurim? Jeesus vastas talle: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See on suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!” (Mt 22:37-39)

Kui me ei käi ainult formaalselt Jeesuse järel, vaid armastades Issandat kogu südame, hinge ja mõistusega, pole teisiti võimalik, kui armastada inimesi (1Jh 2:9,10).

Jumala tingimusteta armastus kriibib meie õiglustunnet. Minu eel Kärdlas teeninud pastor Ado Kaups ütles sageli, et inimlikult ta ei saa aru, kuidas võis armu anda röövlile ristil. Mehele, kes oli eluaeg teinud kurja. Ilma igasuguse võimaluseta heastada ühiskonnale kahjusid. “Oo arm võrratu…” laulame pattukahetsenud orjapidajaga kaasa. Pauluse tänulikkus ei saanud otsa, kui ta mõtles oma minevikule (1Tm 1:12-17; Rm 5:6-8). See oli meeletus – Jumal oli teda armastanud juba siis, kui ta ristilöödud ja ülestõusnud Jeesuse tunnistajaid hävitas! Armastus, millega Jumal meid on vastu võtnud, on meid muutnud. Mitte hirm ega käsud, vaid armastus.

Jeesust järgida, tähendab armastada nagu Jumal meid on armastanud (Mt 5:45). Ennastohverdavalt. Kogetavalt. Õiglustunnet kriipivalt. Teadmata, kuidas armastusteole vastatakse. Järelejätmatult. Lootusrikkuses. Oma armastusväärseid ja vahel ka keerulisi pereliikmeid, mittekristlasest abikaasat ja piiretrotsivaid lapsi, ebamugavaid kogudusekaaslasi ja pastoreid, äralangenud usklikke ja teisitiarvajaid, valutegijaid ja pilkajaid, ükskõikseid ja lõbujanuseid, rikkaid ja kodutuid jne.

Armastada Jumalat

  • tähendab lasta Jumalal end armastada, loobudes enesehaletsusest- ja enesesüüdistamisest (Lk 7:48).
  • tähendab lasta Jumalal enda kaudu armastada kaaskristlasi – neid, kelle Päästjaks ja Issandaks on Jeesus saanud (Jh 13:34).
  • tähendab lasta Jumalal enda kaudu armastada Jumala kadunud lapsi – kõiki, kellele kuulub Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. ja 17. salmi tõotus.

Armastada inimesi tähendab alistuda Jumalale, kes on otsustanud armastada.

Kas laseme Jumalal enda kaudu armastada?! Nii, et eesti inimesed kogevad, et Jumal pole kõrgel ega kaugel, vaid hoolib ja võtab osa nende elust ning murest, sest “Jumal on armastus” (1Jh 4:7-11).

Comments are closed.