Ülestõusnud Jeesus

Ülestõusnud Jeesus

Vähe on nii kauge aja taha ulatuvaid sündmusi, mida oleks võimalik päevade kaupa jälgida nagu seda on Kannatusnädal. Selle juurde, mis sündis Jeesusega, tuleme kristlastena korduvalt tagasi. Juba 2000 aastat.

On asju, millest vaikida ei tohi. Neist peab rääkima. Nii nagu Eesti Vabariigi 100. juubelit ja Vabadussõja võitu tähistades ütlesime: need on asjad, mida peame austama ja mäletama peavad neid ka meie lapsed ja lapselapsed.

Evangeeliumides jutustatakse, kuidas nädal enne Ülestõusmispühi, läks Jeesus Jeruusalemma kui rahukuningas. Jeesus võetakse vastu rõõmuhõisete ning palmiokstega. Nagu nüüdselgi ajal, häiris mõningaid usklike rõõmustamine, mispeale Jeesus vastas: „Kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama!“ (Lk 19:40)

Teisalt. Ma usun, et igaüks meist on olnud häiritud ebainimlikust kurjusest? Kasvõi uudistekaadritest Süüria sõjas. Või Eesti ajaloos sündinud ülekohtust? Eesti laulu liiklusraevu vaheklipp tekitas valusat äratundmist paljudes kodudes. Rääkimata valust, mis sünnib peresuhetes. Kust tuleb seesugune kurjus, millele pole 21. sajandi teadus ja haridus sugugi leevendust toonud ja millest oleks abi selle vastu? Narnia lugude autor, C.S. Lewis, oma raamatus „Lihtsalt kristlusest“ ütleb: „Jumal lõi vaba tahtega olendid, st olendid, kes võivad toimida kas valesti või õigesti…Vaba tahe on see, mis teeb kurjuse võimalikuks. Aga miks andis siis Jumal meile vaba tahte? Sellepärast, et vaba tahe, ehkki see teeb võimalikuks kurjuse, on ainus, mis teeb võimalikuks tõelise armastuse, headuse ja rõõmu.“ Suur Nädal on lugu sellest, kuidas Jumala inimesekssaanud poeg Jeesus kannatab ja sureb, saab osa inimeste seas elavast kurjusest. Kuigi ta ise on jumalikult puhas. Ta võitleb kurjuse algallika, saatanaga, ning võidab. Surmast, kui patu tagajärjest, vabastab Jumal ta ülestõusmises. Sellepärast on vaja sellest rääkida ikka veel. Et on kurjust. Igasühes. Ja igatsust selle väest vabaneda. Jeesus on võitnud saatana ja temasse uskudes ning meelt parandades võime tema võidust jõudu ammutada, et armastada, head teha ja rõõmustada. Vabast tahtest.

Erki Tamm, pastor

Comments are closed.