Tähista Tervenemist programm

Tähista Tervenemist programm

Tähista tervenemist on piibellik ja tasakaalustatud programm hingelistest probleemidest taastumiseks.

Milleks on Tähista Tervenemist programm mõeldud?

•    Sõltuvused, s.h kaassõltuvus
•    Viha ja andestamatus
•    Depressioon
•    Lein
•    Väärkohtlemise, traumaatiliste sündmuste, mittefunktsionaalse lapsepõlvekodu mõjud
•    Raskete haigustega toimetulemine
•    Raskused suhetes, sh inimeste kartus, kartus end Jumalale üle anda
•    Soov kasvada Kristuses

Kuidas Tähista Tervenemist programm toimub?
12 sammu kaudu õpitakse taastama ja arendama suhteid kaasinimese ja Jumalaga. Analüüsitakse iseennast etteantud küsimuste abil, 8 piibelliku põhimõtte valguses. Jagatakse oma võitlusi väikegrupis (mehed ja naised eraldi). Palvetatakse üksteise eest. Igaüks tegeleb Püha Vaimu kaasabil oma küsimustega, ei paranda teisi vaid toetab.

Toimuvad kahesugused kokkusaamised

Üldkoosolek, mis on kõigile avatud ja kus toimub ülistus, sõnum, tunnistused, vaba vestlus väikegruppides sõnumi teemal, osadus ja palve.

12 sammu väikegrupid – iganädalase registreeritud osavõtjatega kogunemised, kus 8-12 kuuga töötatakse läbi Tähista Tervenemist materjal. Grupis toimub töö tunni materjaliga, kodus ette valmistatud küsimust-vastuste jagamine, palve, osadus.

Üldkoosolek, mis on kõigile avatud ja kus toimub ülistus, sõnum, tunnistused, osadus ja palve kui ka eestpalve. Üldkoosoleku eesmärgiks on keskendumine Jumalale ja sellele, mis Ta on meie jaoks teinud.

Väikegrupid alustavad Kalju kirikus oktoobrikuus.

Info ja registreerimine väikegruppidesse

Naistele – Ulvi Lahesalu 511 1274 lahesalu@hot.ee

Meestele – Vilver Oras 566 07 327 vilver@kalju.ee